Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų Susivienijimas

Naujienos | Narystė | Giminės | Nuorodos | Apie mus | Kontaktai

Reiškiame užuojautą Prušinskų šeimai

2019 m. spalio 16 d., trečiadienis

Vakar (2019 m. spalio 15 d.) eidamas 77-uosius metus mirė LDK KS nario Rolando Vytauto Prušinsko tėvas, Lubicz herbo bajoras amžinąjį atilsį Vytautas Prušinskas. LDK kilmingųjų susivienijimo vardu Prušinskų šeimai ir giminei reiškiame gilią užuojautą dėl netekties.

2019-10-10 Vilniuje, Valdovų rūmuose įvyko iškilmingas parodos RADVILOS. Kunigaikščių istorija ir paveldas atidarymas

2019 m. spalio 11 d., penktadienis

2019 m. spalio 10 d. Vilniuje, Valdovų rūmuose įvyko iškilmingas parodos „RADVILOS. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ parodos atidarymas. Parodos atidaryme dalyvavo Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su Pirmąja šalies ponia Diana Nausėdiene, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, gausiai susirinkę kunigaikščiai Radvilos (Nesvyžiaus-Olykos bei Šydloveco-Palanečkos atšakų palikuonys, tarp kurių ir parodos bendraorganizatorius kunigaikštis Motiejus Radvila (Maciej Radziwiłł)), vakarų Europos bei Lenkijos aristokratai (Meiseno markgrafas, Vetinų karališkosios dinastijos galva, Saksonijos princas Alexander (Alexander Prinz von Sachsen-Gessaphe) su žmona Meiseno markgrafiene, Bavarijos princese Gisela (Gisela Maria Karolina Adelgunde, Prinzessin von Bayern), grafas Kacper Krasicki, grafas Jan Ostrowski ir kt.), būrys užsienio svečių, dvasininkijos atstovų, politinio bei visuomeninio gyvenimo veikėjų, kitų svečių.

Daugiau informacijos apie vykusį renginį bei parodą (www.valdovu-rumai.lt)

Nuotraukoje kairėje: parodos atidarymo akimirka - parodos bendraorganizatoriaus kunigaikščio Maciej Radziwiłł sveikinimo kalba.

Nuotraukoje dešinėje: parodos ekspozicija - kunigaikščių Radvilų portretai.

Nuotraukoje kairėje: parodos ekspozicija - kunigaikščio Jonušo Radvilos (1612-1655) (spėjama) buožė.

Nuotraukoje dešinėje: parodos ekspozicija - kunigaikščio Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas.

Nuotraukoje kairėje: parodos ekspozicija - seniausias žinomas kunigaikščių Radvilų genealoginis medis (sudarytas 1666 m.)

Nuotraukoje dešinėje: LDK KS narys Mindaugas Staškevičius prie parodos ekspozicijos - kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo portreto.

2019-07-20 Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje ir Vilniaus Universiteto kiemelyje įvyko iškilmingas renginys

2019 m. liepos 22 d., pirmadienis

2019 m. liepos 20 d. Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje ir Vilniaus Universiteto kiemelyje įvyko iškilmingas renginys, skirtas protėvių atminimo pagerbimui bei LDK istorinių įvykių paminėjimui. Be kitų LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų, renginyje taip pat dalyvavo ir LDK kilmingųjų susivienijimo nariai.

Daugiau informacijos apie renginį (www.ldk-atmintis.lt)

Šv. Mišias aukojo kunigas klebonas J. P. kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.

Renginio metu LDK KS vadovas prof. Tadas Sudnickas, LDK KS kancleris Tadeuš Navsutis, LDK KS narys bei Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos pirmininkas Czesław Malewski naujiems LDK KS nariams įteikė kilmės liudijimus.

Nuotraukose iš kairės: LDK KS narys bei Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos pirmininkas Czesław Malewski, LDK KS kancleris Tadeuš Navsutis, LDK KS vadovas prof. Tadas Sudnickas.

Fotografavo Paulius Vaniuchinas

LDK kilmingųjų susivienijimo narys Rolandas Vytautas Prušinskas kviečia į Sparnuotų Husarų karinio klubo įkūrimo 4-ųjų metinių minėjimą

2019 m. liepos 10 d., trečiadienis

LDK KS narys Rolandas Vytautas Prušinskas kviečia į Sparnuotų Husarų karinio klubo 4-ųjų metinių minėjimą, kuris vyks 2019 m. rugpjūčio 3 d. Meškasalio k., Alytaus raj. Kvietimas pateikiamas žemiau:

Šių Viešpaties metų rugpjūčio 3 d. (2019.VIII.03, šeštadienis) nuo 11 val. kviečiami Lietuvos šliachta ir jų šeimos nariai į Lubicz herbo Lietuvos šliachtos užusienį (zascianek), pasibendrauti ir kartu atšvęsti keturių metų Sparnuotų Husarų karinio klubo įkūrimo metines. Pamatysit Sparnuotų husarų šarvuotę, ginkluotę, aprėdus. Sudalyvausit šliachtiškose kardo valdymo ir kitose rungtyse. Reik atkurt ir reabilituot Lietuvos Šliachtos rolę (vaidmenį) Lietuvos istorijoje. Dalyviai gali prisidėti prie švediško stalo ir atmosferos sukūrimo. Kurkime savo unikalią šventę kartu... Atraskime savo tapatumą... Todėl šliachtiško aprėdo ar insignijų devėjimas - sveikintinas... SUSIGRĄŽINKIME...

Šventės koordinatės: Trakų pavieto, Alytaus raj., Raitininkų sen., MEŠKASALIO km., Gardino g. 11

Si Deus pro nobis, quis contra nos...

2019-05-29 įvyko išplėstinis LDK kilmingųjų susivienijimo valdybos susirinkimas

2019 m. gegužės 29 d. neformalioje aplinkoje, Vilniuje, restorano „Žemaičių ąsotis“ patalpose, įvyko išplėstinis LDK kilmingųjų susivienijimo valdybos susirinkimas.

Nuotraukoje iš kairės: Mykolas Daujotas, prof. Tadas Sudnickas, Tadeuš Navsutis, Mindaugas Staškevičius, Rolandas Zvicevičius, Algirdas Čiškevičius, Czesław Malewski, grafas Anton von Gravrock, Stasys Bakevičius.

Susitikimas su Bavarijos žemės kilmingaisiais

2018 m. rugpjūčio 6 d. Vilniuje įvyko susitikimas su Bavarijos žemės (Vokietija) kilmingųjų delegacija. Aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos, numatyta plėtoti ryšius su kitų Europos valstybių kilmingaisiais.

Nuotraukoje iš kairės: Mindaugas Staškevičius, Domonique Freifrau von Herzogenberg, Dorothea Freifrau von der Heydte, Karl Ludwig Freiherr von Lichtenstern, Elisabeth Freifrau von Lichtenstern, grafas Anton von Gravrock, Franz Josef Freiherr von der Heydte.

2018-07-15 LDK kilmingųjų susivienijimo nariai dalyvavo iškilmingame renginyje Raudondvaryje

2018 m. liepos 15 d. Raudondvaryje įvyko iškilmingas renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, taip pat Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui paminėti. Daugiau informacijos www.ldk-atmintis.lt.

Renginyje dalyvavo garbingi svečiai - karaliaus Mindaugo II, hercogo Wilhelmo von Uracho (vok. Fürst Wilhelm von Urach, Graf von Württemberg II. Herzog von Urach) teisioginių palikuonių, kunigaikščių von Urach, Viurtembergo grafų šeimos atstovai. Į iškilmingą renginį LDK kilmingųjų susivienijimo kvietimu taip pat atvyko svečias iš Lenkijos - Lenkijos bajorų susivienijimo (lenk. Związek Szlachty Polskiej) tarybos narys Dariusz Karski.

1-oje nuotraukoje iš kairės: Ričardas Algimantas Kliučinskas, Tadeuš Navsutis, grafas Anton von Gravrock, Dariusz Karski, Mindaugas Staškevičius.

2-oje Nuotraukoje LDK Kimingųjų susivienijimo nariai kartu su kunigaikščiais von Urach bei kitais renginio dalyviais, renginio organizatoriais.

2-oje eilėje: LDK KS kancleris Tadeuš Navsutis (1-as iš kairės), LDK KS nariai grafas Anton von Gravrock (3-ias iš kairės), Rolandas Zvicevičius (7-as iš kairės), taip pat kunigaikštis Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg (4-as iš kairės), hercogas Wilhelm Albert Herzog von Urach, Graf von Württemberg (5-as iš kairės).

1-oje eilėje: kunigaikštienė Danielle von und zu Bodman Fürstin von Urach (4-a iš kairės), kunigaikštis Inigo Fürst von Urach, Graf von Württemberg (5-as iš kairės).

2018-05-20 Varšuvoje įvyko susitikimas su Lenkijos bajorų susivienijimo (lenk. Związek Szlachty Polskiej) nariais

2018 m. gegužės 20 d. Varšuvoje vyko Lenkijos bajorų susivienijimo (lenk. Związek Szlachty Polskiej) posėdis, kuriame dalyvavo LDK kilmingųjų susivienijmo nariai Czesław Malewski ir grafas Anton von Gravrock. Su Związek Szlachty Polskiej (toliau - ZSP) vadovybe bei nariais aptartas tolimesnis bendradarbiavimas tarp šių giminingų Lietuvos ir Lenkijos bajorų organizacijų. ZSP atstovai buvo pakviesti dalyvauti 2018 m. liepos 15 d. Raudondvario pilyje numatytame įvykti iškilmingame renginyje.

Po posėdžio vyko filmo apie 1863 metų sukilimą „Oblicza naszej i waszej wolności” (rež. Edyta Maksymowicz) peržiūra. Šio filmo kūrime dalyvavo ir Lenkijos organizacijos konsultantas genealogijos ir heraldikos klausimais, LDK KS narys Czesław Malewski. Po posėdžio vyko iškilminga vakarienė.

Daugiau informacijos apie susitikimą (lenkų k.)

1-oje nuotraukoje iš kairės: LDK KS narys grafas Anton von Gravrock, ZSP vadas Michał Korsak, ZSP tarybos narys Dariusz Karski.

2-oje nuotraukoje iš kairės: LDK KS narys grafas Anton von Gravrock, ZSP Varšuvos skyriaus vadovė Iwona Zawisza - Chrzanowska, ZSP Vadas Michał Korsak, LDK KS narys Czesław Malewski, ZSP tarybos nariai Dariusz Karski, Tadeusz Łaguna.

<< Senesni įrašai >>

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų Susivienijimas bendradarbiauja su:

© 2019 www.ldk-ks.lt | Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų Susivienijimas